Sebastian Jaktling

Vi sätter de äldres behov i centrum!

Under våren 2017 beslutade vård- och omsorgsnämnden att förändra riktlinjerna vad gäller inköp av dagligvaror. Ett beslut som innebar en övergång från att hemtjänstpersonalen utför inköp i dagligvaruaffären till att istället hjälpa de som behöver hjälp med att handla via internet eller ringa in en beställning.

Denna förändring gjordes för öka personalens tid med att utföra det arbete som de är anställda för att göra, vårda de äldre. Men det är också ett sätt för att öka valfriheten för de äldre och underlätta andra inköp i deras vardag. Nu kan de äldre själv styra var de gör sina inköp och samtidigt samordna sina dagligvaror med andra varor som de önskar.

Under den senaste perioden har förändringen uppmärksammats i media efter det inkommit klagomål till vård- och omsorgsförvaltningen. Efter detta har vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Margreth Olsson (S) tagit kontakt med förvaltningen för att initiera ett nytt ärende på nämnden.

– Det är viktigt att nämnden får en helhetsbild över det rådande läget och vad vi kan göra för att förbättra för våra äldre. Redan på nästa nämnd kommer vi ta beslut om att komplettera våra kvalitetsfrågor avseende hemvården som ställs till de äldre med en eller flera frågor om varuleveranser, säger Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ann-Margreth Olsson fortsätter:

– Vi ska ha de äldre i fokus och att vi följer upp hur verksamheten fungerar är väldigt viktig. Många har sett förändringen som positiv och det gör att vi får ut mer av vår personal. Men vi är lyhörda och kommer fortsätta diskussionen för att säkerställa att vi har en så bra hemtjänst som möjligt.

facebook Twitter Email