Joakim Twete

Vi ska ha kvar medborgarhuset i Genarp i kommunal ägo

När kommunstyrelsen sammanträdde under onsdagen diskuterades framtiden för medborgarhuset i Genarp. På initiativ från Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu kommunstyrelsen satt ner foten om medborgarhusets framtid: kommunen ska fortsätta äga och förvalta huset. Dessutom beslutades det att ge ett uppdrag åt Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden att fortsätta diskussionen med genarpsborna om vad som ska finnas i huset i framtiden.

– Vi vill vara tydliga med att medborgarhuset ska vara kvar i kommunal ägo. Medborgarhuset är en viktigt för genarpsborna och för Genarps utveckling. Nu fortsätter dialogen med genarpsborna om hur vi på bästa sätt tillsammans kan utveckla huset, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email