Sebastian Jaktling

Vi tar barns lek på allvar!

Idag presenterade Socialdemokraterna i Lund ett nytt vallöfte för Lunds kommuns välfärdsarbetare. Ett löfte om rätt till arbetskläder ute och inne i förskola samt förskoleklass och fritids.

Socialdemokraterna i Lund och Kommunal i Lund är överens om att personalen är den största tillgången i välfärden. Därför kommer Socialdemokraterna att fortsätta satsa på de som arbetar i välfärden.

Ett steg i detta är det vallöfte som Socialdemokraterna presenterade idag. Socialdemokraterna lovar att vid en socialdemokratisk valvinst införa rätt till arbetskläder ute och inne i förskola samt förskoleklass och fritids.

– Vi tar barns lek på allvar. Därför vill vi investera i personalen. Det handlar om att ge våra välfärdsarbetare bra förutsättningar att genomföra sitt arbete. Det gynnar både personalen och barnen, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd.

Med på presentationen av vallöftet var Kommunal i Lunds ordförande Annika Plym Olson

– Detta är en viktig jämställdhetsfråga, i många mansdominerade yrken har de arbetskläder men utvecklingen har inte följt med. Vi välkomnar därför Socialdemokraternas besked om att Lunds kommun ska gå i bräschen, säger Annika Plym Olson, ordförande Kommunal i Lund.

Socialdemokraterna i Lunds nya vallöfte är en av de åtgärder som Socialdemokraterna och Kommunal i Lund är överens om och som behövs för att stärka välfärden i Lunds kommun. Socialdemokraterna i Lunds löfte till välfärdsarbetarna består i sin helhet av följande:

  1. Rätt till arbetskläder ute och inne i förskola samt förskoleklass och fritids.
  2. Från projekt till full implementering av heltid som norm i hela kommunens organisation
  3. Ta bort de delade turerna fullt ut.
  4. Fler kollegor för bättre arbetsmiljö och kvalité i välfärden, minst 200 fler i skola och förskola samt mint 300 fler i vård och omsorg.
  5. Värna det sänkta arbetstidsmåttet för Kommunals avtalsområde.
  6. Arbeta för att vård och omsorg i Lunds kommun ska drivas utan vinstjakt.
facebook Twitter Email