Sebastian Jaktling

Vi vill ge fler elever från Lunds kommun plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund ännu en gång att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling.

I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna av avtalet har inte i alla delar uppfyllts. I slutet av 2020 föreslog Socialdemokraterna och FörNyaLund att avtalet skulle sägas upp för omförhandling, utan att få gehör för detta i kommunstyrelsen. Inte heller har organisationen Skånes Kommuner lyckats presentera ett förslag till bra lösning. Därför vill de två partierna att avtalet sägs upp för omförhandling med syfte till en bättre och rimligare överenskommelse. Det föreslås de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

— Vi har länge påpekat att dagens gymnasieöverenskommelse inte är hållbar. Vi har på många olika sätt försökt hitta en lösning, men problemet kvarstår och läget är akut. Undanträngningseffekten för lundaelever blir värre år efter år, något som både skapar en sjuklig stress hos ungdomar och i många fall leder till en ökad segregering., säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna och FörNyaLund vill att avtalet sägs upp till årsskiftet. Under uppsägningstiden på 18 månader menar partierna att avtalet bör omförhandlas i syfte att hitta en mer hållbar överenskommelse. En uppsägning av nuvarande avtal skulle möjliggöra en omförhandling av systemet i syfte att fler elever bosatta i Lund och närliggande kommuner får tillgång till Lunds kommunala gymnasieskolor. En ny eller reviderad överenskommelse om gymnasiesamverkan förväntas vara klar i god tid innan höstterminen 2023.

— Väsentligt fler elever från Lund och närliggande kommuner borde erbjudas plats i Lunds kommunala skolor. Vi tror att lösningen ligger i att skapa delregionala lösningar där Lund och närliggande kommuner bildar en delregion, säger Börje Hed (FNL) ordförande i partiet.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email