Lunds kommun, Martin Olson

Använd julens skönhet för mer trivsamma och trygga mötesplatser i kommunen

Vintern i Lunds kommun ska kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter, planerad julbelysning och en levande kvällsmiljö. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna vill att Lunds kommun skapar mer trivsamma stadsdelar, tätorter och parker. Därför menar partiet att kommunen bör se till att vinterhalvåret kännetecknas av ett utökat utbud av vinteraktiviteter…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun satsar på sexualitet, samtycke och relationer

Regeringen har aviserat om en rad olika förändringar i läroplanen och lärarutbildningen i syfte att stärka undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Socialdemokraterna vill rusta Lunds kommuns medarbetare för förändringarna genom att erbjuda en kompetensutveckling på kunskapsområdet. Regeringen har infört nya examensmål i lärarutbildningen för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om…

Läs mer
Elfva Barrio

Gärna Kulturhuvudstad 2029 – men först rejäla satsningar på kultur

Delar av Lunds borgerliga styre föreslår att Lund ska ansöka om att bli Europas Kulturhuvudstad 2029. Socialdemokraterna är positiva, men ställer tydliga villkor för att gå vidare med det arbetet. Inte minst menar de att det inte får bli ett ettårigt politiskt skrytprojekt utan måste innebära ett permanent lyft av kulturlivet och att de borgerliga…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Omförhandlingen av Fritt sök måste komma igång

Socialdemokraterna och FörNyaLund kräver i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen att Lund fastställer direktiv för omförhandlingen av gymnasieavtalet Fritt Sök. Detta för att senast i december 2021 kunna fatta ett genomtänkt beslut om samverkansavtalets framtid. Den 2 december 2020 beslöt Lunds kommunstyrelse att omförhandla samverkansavtalet Fritt sök. Målet med de inledda dialogerna mellan Skånes kommuner…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att en handelspolicy tas fram för Lunds kommun. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige. Ett flertal kommuner runtom i landet har tagit fram en kommunal handelspolicy för att tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen. I en motion till Lunds kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att även Lunds kommun bör ta efter.   En…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Omförhandla Fritt Sök – ge fler lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling. I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna…

Läs mer
Sebastian Jaktling

En jämlik förskola i hela landet

Socialdemokraterna vill att barngrupperna i förskolan minskar och att en likvärdig förskola säkerställs på nationell nivå. Det har Elin Gustafsson (S) föreslagit i samband med riksdagens allmänna motionstid. Varje år har riksdagsledamöterna möjlighet att skriva motioner i samband med den så kallade allmänna motionstiden. Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund, har bland annat motionerat om…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Det är dags att införa en individualiserad föräldraförsäkring

Socialdemokraterna vill att en individualiserad föräldraförsäkring införs. Det har Elin Gustafsson (S) föreslagit i en motion till riksdagen. Varje år har riksdagsledamöterna möjlighet att skriva motioner i samband med den så kallade allmänna motionstiden. Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot från Lund, har tillsammans med Annika Strandhäll (S) och Carina Ohlsson (S), föreslagit att riksdagen beslutar om…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Det är inte rimligt att lärarna blir färre samtidigt som eleverna blir fler

Barn- och skolnämnden har nyligen presenterat sin delårsrapport för januari-juni 2020. Av rapporten framgår det att motsvarande 117 heltidstjänster inte tillsatts under året. Detta riktar Socialdemokraterna skarp kritik emot och har därför lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och ansvarigt skolkommunalråd Philip Sandberg (L). Av barn- och skolnämndens delårsrapport för januari-juni 2020 framgår att…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Socialdemokraterna vill stötta Kulturen med 1,5 miljoner

Redan i slutet av maj skrev Kulturen till Lunds kommun och efterfrågade ett särskilt ekonomiskt stöd med anledning av den pågående pandemin. När kultur- och fritidsnämnden ska avgöra frågan på torsdagens sammanträde föreslår Socialdemokraterna att ett stöd beviljas om 1,5 miljoner kronor. I slutet av maj skrev Kulturen till Lunds kommun och Region Skåne och…

Läs mer
facebook Twitter Email