När ska Lund få en ny ridanläggning?

Hästsporten är i stort sätt den enda idrott som är helt könsneutral, där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Det är i hästsporten där ung som gammal, kvinna som man tävlar sida vid sida från klubbtävlingar till OS.

I dag valde Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Förnya Lund och Sverigedemokraterna att förhala frågan om en ny ridanläggning i Lund. Varför är högst oklart. Den anledning som framfördes var att det saknas ridvägar, ridvägar finns. Varje gång ett beslut om att sätta spaden i jorden varit nära har det stoppats av borgerligheten, varje gång har motiveringen varit…

Läs mer

Nu formar vi laget!

Valberedningen för listor och gruppledare (stora valberedningen) har nu kommit med sitt förslag

Valberedningen för listor och gruppledare består, förutom av ett arbetsutskott också av representanter från alla S-föreningar, arbetarkommunens styrelse, fackliga utskottet, kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen. Tillsammans har valberedningen fastställt ett förstag på valsedel till kommunfullmäktige. Valberedningens arbetsutskott har i förslaget uppdraget att komplettera vakanta platser. Gruppledare och valsedel fastställs på Socialdemokraterna i Lunds årsmöte av dess medlemmar….

Läs mer
-

@metoo – i maktens korridorer

För oss socialdemokraterna gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. På alla nivåer i organisationen arbetar vi för att skapa hållbara strukturer och vi vill gärna att du berättar om du har upplevelser som du tycker är olämpliga så att vi kan vidta åtgärder.

Vi uppmannar till att uprätta en polisanmälan i de fall brott begåtts. Om du vill ha stöd kan även det fås via de olika kontakterna nedan. Det finns flera sätt att kontakta Socialdemokraterna. I Lund kan du kontakta vår ordförande i arbetarekommunen Anna-Lena Hogerud. Anna-Lena kontaktar du på anna-lena.hogerud@skane.se På distriktsnivå kan du kontakta Petra Berquist…

Läs mer

Nomineringsstopp

Nomineringar till: 24 november 2018 Nomineringsstopp av ombud till partidistriktets valkonferens. 11 januari 2018 Nomineringsstopp till partidistriktets styrelse och ombud till partidistriktskongressen samt sista dag att lämna in motioner till partidistriktskongressen. 28 januari 2018 Nomineringsstopp för kommunfullmäktige samt gruppledare. 16 februari 2018 Sista dag att lämna in motioner till årsmötet. 3 mars 2018  Nomineringsstopp till arbetarekommunens…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lund – årsmöte

Den 25 mars kl. 9 håller Socialdemokraterna i Lund årsmöte på Järnåkraskolan. Handlingar finns på plats. Det går också att läsa handlingarna via länken: Årsmöteshandlingar 2017

Läs mer
Per Wilkens

Lund-Hässleholm nästa sträcka i höghastighetssystemet

Spåren till höghastighetståget mellan Lund-Hässleholm kan börja projekteras redan nästa år. Det blir byggstart senast 2029. Detta presenterade infrastrukturministern på en pressträff i Lund tidigare idag. På pressträffen fanns även kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S). Både regeringen och vi rödgröna i Lund har höga mål vad gäller infrastruktur och stadsutveckling. Dessutom är Lund är Skånes…

Läs mer

Nu ska vi öka bostadsbyggandet ytterligare

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar, genom en skrivelse till tekniska nämnden och byggnadsnämnden, initiativ till att ytterligare öka bostadsbyggandet.

Bostadsbyggandet har ökat i Lund de två senaste åren. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill dock öka takten ytterligare. 2015 påbörjades 783 nya bostäder i Lunds kommun och 2016 påbörjades 839 nya bostäder. Nybyggnationen 2016 var högre än den varit på tio år. – Bostadsbyggandet ökar, men samtidigt ser vi även att bostadsköerna gör det. Vi måste…

Läs mer

Våra kollegor i nämnden stannar och tar ansvar

Att från politiskt håll ta ansvar i detta läge handlar om att med kraft ta tag i och förbättra rutiner och arbetssätt. Ett arbete som har inletts redan på den gångna onsdagens nämndsammanträde. Detta har gjorts först i dialog med Moderaternas gruppledare och sedan på sammanträdet med hela nämnden.

I Sydsvenskan den 17 mars uppmanar Mats Persson (L) barn- och skolnämnd stads ordförande Monica Molin (S) och vice ordförande Yanira Difonis (MP) att ta sitt ansvar och avgå från sina uppdrag i barn- och skolnämndens presidium efter den otroligt tragiska våldtäktsdomen med inblandade barn från en av våra skolor. Mats Persson (L) tycker alltså…

Läs mer
-

Nu är avtalet mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen undertecknat

För Lunds kommun innebär detta ytterligare statlig medfinansiering för spårvägen och medfinansiering till sju olika cykelåtgärder i centrala Lund.

Avtalet syftar till att förbättra tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och kommer att leda till ökad bostadsbyggande i Lund. Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund: Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet…

Läs mer

Debatt: Att stärka kulturskolan är att öka jämlikheten

Gabriele Katthän skriver att "Lund kan vara en attraktiv kulturstad där jämställdhet inte ses som hot. Det är dags att investera i ett sådant varumärke". För oss är det en självklarhet, det är därför vi delar förvaltningens bild av att kulturcheckar inte bör införas.

Kulturskolan i Lund erbjuder en fantastisk bredd och är omtyckt av Lundaborna, denna bredd är något vi måste värna om. Ett införande av kulturcheck i Lunds kommun skulle riskera kulturskolans verksamhet helt, detta skulle slå oerhört hårt mot våra barn och unga. Vi i det rödgröna styret vill se ytterligare satsningar inom kultur- och fritidsområdet,…

Läs mer
facebook Twitter Email