Sebastian Jaktling

Fler boulebanor i Lunds kommun

Socialdemokraterna i Lunds kommun vill att det anläggs fler boulebanor i kommunen. Det föreslår dem i en ny motion i kommunfullmäktige där de föreslår en tydlig plan för investeringarna. Fysisk aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa. Förebyggande och hälsofrämjande insatser gynnar individen, samtidigt som det är resurseffektivt för samhället i stort. Därför bör Lunds kommun…

Läs mer

Skriv i Lundademokraten!

Socialdemokraterna i Lunds medlemstidning Lundademokraten håller på att startas upp på nytt. Målet är att ge ut en digital upplaga av tidningen senare i vår. Nu vill redaktionen be om textbidrag till detta första nummer. Klicka här för att läsa uppdaterade riktlinjer för Lundademokraten som anger vilken typ av texter tidningen tar emot, hur lång en…

Läs mer

Minnesord över Thyra Andersson

Vår vän socialdemokraten Thyra Andersson har avlidit och lämnat oss i stor saknad. Våra tankar går till hennes nära och anhöriga. Vi saknar Thyra Andersson som människa, som partikamrat och som vän. Thyra Andersson var en entusiastisk och engagerande person till sin natur som utstrålade omtanke och värme gentemot sina medmänniskor. Thyra närde en stark vilja att…

Läs mer

Höstkampanj!

14-28 oktober är det nationell höstkampanj. Denna gången handlar kampanjen om att vi behöver korta väntetiderna till vården. Om du har några frågor om kampanjen, hör av dig till expeditionen eller till Lena Fällström, som är ansvarig för kampanj i styrelsen. Nedan ser du alla planerade kampanjtillfällen. Onsdagen 16 oktober kl. 07.00-08.00: Flygbladsutdelning på Blocket…

Läs mer
Lina Olsson

Hjälp till i EU-valrörelsen!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Här hittar du all information om aktiviteter i valrörelsen i Lund. Informationen uppdateras löpande. Hör av dig till Lina Olsson på expeditionen om du har några frågor: exp@socialdemokraternalund.se eller 0727320901. Gå med Socialdemokraterna i Lundapride! Den 25 maj, dagen innan valdagen, är det Lundapride. Pride anordnas varje…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Första maj 2019!

Demonstrera med Socialdemokraterna i Lund på första maj! Demonstrationen avgår och avslutas på Stortorget. Årets huvudtalare är ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Följande tider gäller:Från kl. 10 samlas vi på Stortorget. Här kommer det att finnas möjlighet att köpa fika och tillsammans förbereda sig inför demonstrationen.Kl. 11 är det avmarsch.Kl. 11.45 börjar…

Läs mer
Per Wilkens/Jens Ohlsson

Våra ombud till partikongressen är valda!

I mars 2019 är det partikongress i Örebro och Lunds arbetarekommun har två ombud till kongressen. Förra veckan kom resultatet av ombudsvalet och det står klart att medlemmarna har valt Anna-Lena Hogerud och Elin Gustafsson till att åka på partikongressen i vår!

Läs mer
Lina Olsson

Valspurtsstart

Den 4 augusti träffas Socialdemokraterna i Lund för att kicka igång slutfasen av valrörelsen. Vi samlas kl 10:00 på partiexpeditionen för att förbereda oss politiskt och organisatoriskt. Sedan delar vi upp oss i grupper som ska möta Lundaborna. Vi återsamlas kl 13:00 för grillning (antagligen inte öppen eld) och inspirationstal. Varmt välkomna!

Läs mer
Joakim Twete

Klara Strandberg blir ny vice ordförande i Servicenämnden

Från och med kommunfullmäktige 30 mars 2017 kommer Klara Strandberg (S) att ersätta Per Olsson (S) som vice ordförande i servicenämnden.

Per Olsson har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som vice ordförande för servicenämnden och bett om att bli entledigad från sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Olsson har valt att lämna sina uppdrag efter att han inte längre känner att han kan fullgöra sina uppdrag på det sätt som han önskar. På Socialdemokraterna i Lunds…

Läs mer
Sebastian Persson

430 miljoner till skola och idrott

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde fattades flera viktiga beslut som stärker Lunds kommun som skol- och utbildningsort. Bland annat beslutades att föreslå kommunfullmäktige att investera 430 miljoner kronor i skolor och idrottshallar i Veberöd, Dalby och Lunds stad.

De 430 miljonerna som nu satsas på skola och idrott är den enskilt största investeringssatsningen som Lunds kommun gjort på väldigt länge, den är till exempel större än den sammanlagda satsningen på spårvägen. Med den nya skärpta inversteringsprocessen lyckas kommunen också få mer för pengarna och utarbeta lokalbeställningar som klarar sig inom budget. Förslaget som…

Läs mer
facebook Twitter Email