Aktuellt

Nu ska vi öka bostadsbyggandet ytterligare

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar, genom en skrivelse till tekniska nämnden och byggnadsnämnden, initiativ till att ytterligare öka bostadsbyggandet.

Bostadsbyggandet har ökat i Lund de två senaste åren. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill dock öka takten ytterligare. 2015 påbörjades 783 nya bostäder i Lunds kommun och 2016 påbörjades 839 nya bostäder. Nybyggnationen 2016 var högre än den varit på tio år. – Bostadsbyggandet ökar, men samtidigt ser vi även att bostadsköerna gör det. Vi måste…

Läs mer

Våra kollegor i nämnden stannar och tar ansvar

Att från politiskt håll ta ansvar i detta läge handlar om att med kraft ta tag i och förbättra rutiner och arbetssätt. Ett arbete som har inletts redan på den gångna onsdagens nämndsammanträde. Detta har gjorts först i dialog med Moderaternas gruppledare och sedan på sammanträdet med hela nämnden.

I Sydsvenskan den 17 mars uppmanar Mats Persson (L) barn- och skolnämnd stads ordförande Monica Molin (S) och vice ordförande Yanira Difonis (MP) att ta sitt ansvar och avgå från sina uppdrag i barn- och skolnämndens presidium efter den otroligt tragiska våldtäktsdomen med inblandade barn från en av våra skolor. Mats Persson (L) tycker alltså…

Läs mer

Låt lundaborna bidra med nya namn till våra nya stadsdelar i Lund

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i en skrivelse till Byggnadsnämnden att Lundaborna ska få möjlighet att föreslå namn till två nya stadsdelar i Lund.

Lund växer och de nya områdena som växer fram har i dagsläget gått efter arbetsnamnen ”Öresundsvägen” och ”Lund SV”. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden föreslår att lundaborna ska få möjlighet att utmana de namn som redan finns och förhoppningsvis komma med nya och ännu bättre förslag. Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden: – Vi vill…

Läs mer
Joakim Twete

Klara Strandberg blir ny vice ordförande i Servicenämnden

Från och med kommunfullmäktige 30 mars 2017 kommer Klara Strandberg (S) att ersätta Per Olsson (S) som vice ordförande i servicenämnden.

Per Olsson har inkommit med en avsägelse för sitt uppdrag som vice ordförande för servicenämnden och bett om att bli entledigad från sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Olsson har valt att lämna sina uppdrag efter att han inte längre känner att han kan fullgöra sina uppdrag på det sätt som han önskar. På Socialdemokraterna i Lunds…

Läs mer
Sebastian Persson

430 miljoner till skola och idrott

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde fattades flera viktiga beslut som stärker Lunds kommun som skol- och utbildningsort. Bland annat beslutades att föreslå kommunfullmäktige att investera 430 miljoner kronor i skolor och idrottshallar i Veberöd, Dalby och Lunds stad.

De 430 miljonerna som nu satsas på skola och idrott är den enskilt största investeringssatsningen som Lunds kommun gjort på väldigt länge, den är till exempel större än den sammanlagda satsningen på spårvägen. Med den nya skärpta inversteringsprocessen lyckas kommunen också få mer för pengarna och utarbeta lokalbeställningar som klarar sig inom budget. Förslaget som…

Läs mer

Minnesord över Claes Göran Jönsson

Claes Göran Jönsson har, i en ålder av 77 år, avlidit efter en lång tids sjukdom. Claes Göran hade politiska förtroendeuppdrag för socialdemokraterna i Lunds kommun ända fram till sin död och hans politiska gärning spänner över en tid på mer än 50 år.

Det första uppdraget i Lunds kommun var som ersättare i dåvarande barnavårdsnämnden 1964. Det fortsatte sedan med uppdrag i bl. a socialnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden m fl. Under 40 år representerade han vårt parti i Lunds kommunfullmäktige. Under närmare 8 år var han också kommunalråd. Claes Göran drevs av ett starkt engagemang och ett…

Läs mer
Sebastian Persson

Nu stärker vi integrationen och skapar bättre möjligheter för etablering

Lunds kommun stärker nu sitt integrationsarbete. Efter beslut i socialnämnden fördjupas och förlängs samarbetet med föreningen Kompis Sverige.

Lunds kommun har sedan 2014 ett utökat mottagande av ensamkommande barn och ett utökat flyktingmottagande av vuxna och familjer. Detta ställer stora krav på kommunens arbete med integration och etablering av nyanlända. – Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället, Lunds kommun ska erbjuda ett bra mottagande och bidra till en snabb…

Läs mer
-

Nu är avtalet mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen undertecknat

För Lunds kommun innebär detta ytterligare statlig medfinansiering för spårvägen och medfinansiering till sju olika cykelåtgärder i centrala Lund.

Avtalet syftar till att förbättra tillgänglighet och kapacitet i transportsystemet och kommer att leda till ökad bostadsbyggande i Lund. Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund: Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet…

Läs mer
Sebastian Persson

Nu möjliggör vi läxhjälp på alla skolor

Efter beslut i Barn- och skolnämnden Lunds stad möjliggörs nu läxhjälp för alla barn och elever.

I december lämnade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet en gemensam skrivelse för att öka jämlikheten i skolan och därför möjliggöra för alla skolor att erbjuda läxhjälp. Igår beslutade Barn- och skolnämnden Lunds stad att förslaget ska genomföras. Alla barn och elever ska ges samma möjligheter att utvecklas. Därför är det en viktig jämlikhetsfråga att alla ges…

Läs mer
Joakim Friberg

Verksamheterna på Stenkossen fortsätter där tom 2018

Verksamheten i Stenkrossen är viktig att slå vakt om. Stenkrossen är idag en kreativ verkstad och arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation. Det är en viktig grund i Lunds kultur- och fritidsliv och stärker Lund genom att vara en gränsöverskridande mötesplats för framförallt Lunds unga.

Elin Gustafsson (S) kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden: Vi kan nu glädjande berätta att Stenkrossens verksamhet kan vara kvar i nuvarande lokaler under hela 2018. Under tiden pågår ett intensivt arbete att hitta nya lokaler för Stenkrossens koncept som kreativ verkstad, mötesplats och arena för utveckling av olika kulturprojekt. Området Stenkrossen kommer att…

Läs mer
facebook Twitter Email