Edvina Palmcrantz

Lina Olsson

Varför kandiderar du till kyrkomötet?

“Kyrkan ska vara en plats för alla – så väl de som är regelbundna besökare, som de som vänder sig dit när livet tar en oväntad vändning. Bara tillsammans kan vi se till att Svenska kyrkans roll i välfärdssamhället stärks, och att organisationen fortsatt tillåts finnas där för alla som behöver den – därför är det viktigt att rösta i kyrkovalet.”

facebook Twitter Email