Elfva Barrio

Engagera dig i valrörelsen!

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti! Ju fler vi är desto bättre bli vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Vill du vara med och bidra i valrörelsen? Vi behöver dig!

Vill du engagera dig i valrörelsen men behöver en introduktion? Läs mer och anmäl dig här till våra valutbildningar. Dessa riktar sig till nya som gamla medlemmar.

För att nå ut till alla lundabor behöver vi att så många som möjligt deltar och bidrar i valrörelsen. Vi ska visa att vår folkrörelse står sig stark! Anmäl dig till dörrknackningar, ringkampanjer och flygbladsutdelningar här.

Har du några frågor? Kontakta valledare Elfva Barrio via elfva.barrio@lund.se.

facebook Twitter Email