Hitta en S-förening för dig

Socialdemokraterna i Lund består av 17 olika föreningar som tillsammans bildar Lunds Arbetarekommun.

Föreningarna utgör basen i partiet. Socialdemokraterna i Lund består av nio stads- och kommundelsföreningar som utgår från närområdet och åtta föreningar som utgår från intresse och/eller livsomständigheter. Ute i bostadsområden och på arbetsplatser, samt ytterligare ett antal anslutna organisationer. Alla föreningar inom kommunen är anslutna till Lunds arbetarekommun.

 

Om du är intresserad av att gå med i en av nedan listade föreningar, tveka inte att höra av dig till expeditionen antingen via e-post: exp@socialdemokraternalund.se eller via telefon 046-211 31 55, så kan de hjälpa dig att bli medlem i den/de förening/föreningar du önskar.

facebook Twitter Email