Centrums S-förening

Centrum S-förening är föreningen för dig som bor i Centrala Lund. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Centrums S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i centrala delarna av Lunds stad.

Ordförande i föreningen är Lars Westerberg som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

 

facebook Twitter Email