Dalby S-förening

Dalby S-förening är föreningen för dig som bor i Dalby och Torna Hällestad med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Dalby S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Visioner, mål och verklighet – Dalby och Torna Hällestad med omland

Vi socialdemokrater vill att Dalby och Torna Hällestad ska utvecklas till socialt hållbara kommundelar med attraktiva boendeformer för alla åldersgrupper och med god service till invånarna. Vidare slår vi vakt om kultur- och mötesplatser varigenom gemenskap och föreningsliv stärks.

För att stimulera det lokala inflytandet bör en referensgrupp skapas där Dalby- och Hällestadsbor kan komma till tals. Viktiga mötesplatser och forum är Biblioteket, Allaktivitetshuset, Träffpunkten, Kyrkan/Eginogården, Föreningarna och Byalagen. Likaså är digitala nätverk som ”Tillsammans för Dalby”, ”Vårt Dalby” och ”www.torna-hallestad.se” väsentliga kontaktpunkter.

Ett helhetsgrepp måste tas på planering och utveckling av t.ex. Dalby centrum inklusive Kulturkvadranten och Tingshuset i likhet med kommunens engagemang av Lund centrum där man samverkar med fastighetsägarna och handlarna. Vi menar att kommunen måste skapa en tydlig målbild om det framtida Dalby och Torna Hällestad med omland; med visioner och mål som utvecklas i samklang med orternas historia och det omgivande natur- och kulturlandskapet.

Tio punkter för att utveckla Dalby och Torna Hällestad

  1. Öka bostadsbyggandet i synnerhet av hyreslägenheter för att man ska kunna bo i  Dalby och Torna Hällestad oavsett vilka bostadsbehov man har.
  2. Bygga fler bostäder även för äldre i Dalby och Torna Hällestad.
  3. Öka stödet för det lokala föreningslivet i Dalby och utveckla Allaktivitetshuset.
  4. Prioritera underhåll av fotbollsplaner och idrottsanläggningar.
  5. Snarast möjligt bygga en ny skola på Påskagänget med en ny idrottshall med läktare.
  6. Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
  7. Utveckla företagsområdet Dalby SO, öka samarbetet med näringslivet för att stärka företagandet.
  8. Rusta upp och utveckla lekplatserna, gång- och cykelbanorna samt förbättra skötseln av den offentliga miljön.
  9. Utveckla Dalby som porten mot Skrylle och nationalparken Dalby Söderskog.
  10. Förbättra kollektivtrafiken till Lund och Malmö, även från Torna Hällestad.

Vårt lokala valprogram hittar ni i sin helhet här.

Har du frågor eller synpunkter? Välkommen att höra av dig till någon i vår styrelse.

Kerstin Vikner, ordförande, 070 985 34 66, e-post: kerstin.vikner@gmail.com

Ola Christiansson, vice ordförande, 070 528 01 16, e-post: ola-65.ola@hotmail.com

Ingrid B Nilsson, styrelseledamot, 046 20 09 52,  e-post: inhnjn@gmail.com

Pär Bierlein, sekreterare, 073 336 49 23, e-post: par@bierlein.se

Erik Svensson, vice sekreterare, 073 508 50 12, e-post: erik.svensson00@gmail.com 

facebook Twitter Email