Genarps S-förening

Genarps S-förening är föreningen för dig som bor i Genarp med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Genarps S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Socialdemokraterna i Genarp arbetar för

Ett framtida Genarp med omland – en socialt hållbar kommundel med olika boendeformer och med kultur- och mötesplatser för gemensamhetsskapande aktiviteter och ett rikt föreningsliv.

Att Genarp ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och att det bland annat byggs fler bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer så att man kan bo i Genarp oavsett vilket bostadsbehov man har.

Vi vill bland annat

  1. att det utvecklas ett centrum vid Bygatan, med ny bebyggelse i form av bland annat flerfamiljshus.
  2. att området vid Åbron öster Gödelövsvägen planeras för bostäder.
  3. att Medborgarhuset rustas upp.
  4. att trafiksäkerheten förbättras genom anläggandet av cykelbanor längs Häckeberga-, Gödelövs- samt Risavägen.
  5. utveckla en cykelväg med hög trafiksäkerhet Genarp – Esarp samt vidare mot Kyrkheddinge och Lund.
  6. ha bättre bussförbindelser till och från Genarp.
  7. att friluftsbadet rustas upp.
  8. att kommunen samordnar skötseln av parker samt av fastigheter i Genarp för bättre service samt bättre utnyttjande av de kommunala resurserna.
  9. att Folktandvården i Genarp bevaras och utvecklas.
  10. att distriktssköterskemottagningen i Genarp utvecklas med bland annat läkarbemanning någon dag i veckan.

Vårt lokala program hittar ni sin helhet här.

Har du frågor eller synpunkter? Välkommen att höra av dig till någon i vår styrelse.

I styrelsen för Genarps socialdemokratiska förening ingår bl a 

Ronny Hansson, ordförande, 070 – 848 22 58, rhansson57@gmail.com 

Inger Ponsler, vice ordförande och studieorganisatör, 070 – 346 07 94, inger_kasper@hotmail.com

Johnny Hulthén, kassör, 070-731 77 59, johnnybob@telia.com

Annika Brodin, styrelseledamot, 072 – 740 42 44, annika.brodin53@gmail.com

Kjell-Arne Ekdahl, styrelseledamot, 070-360 62 56, kjellarne.ekdahl@gmail.com

Mikael Ottosson, styrelseledamot och vice sekreterare, 072 – 586 61 22, immiot@gmail.com

Carina Hansson, styrelseledamot, 070 – 397 71 49, cahantrading@gmail.com

Eskil Larsson, ersättare, 0703-59 87 76, eskil51@telia.com

Gunnar Jönsson, adjungerad och sekreterare, 070 – 661 05 05, Gunnar.Jonsson41@telia.com

facebook Twitter Email