Dalby – Torna Hällestad S-förening

Dalby-Torna Hällestad S-förening är föreningen för dig som bor i Dalby och Torna Hällestad med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Dalby S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Visioner, mål och verklighet – Dalby och Torna Hällestad med omland

Vi socialdemokrater vill att Dalby och Torna Hällestad ska utvecklas till socialt hållbara kommundelar med attraktiva boendeformer för alla åldersgrupper och med god service till invånarna. Vidare slår vi vakt om kultur- och mötesplatser varigenom gemenskap och föreningsliv stärks.

Viktiga mötesplatser och forum är Biblioteket, Allaktivitetshuset, Träffpunkten, Dalby församling/Eginogården, Föreningarna och Byalagen. Digitala nätverk som ”Tillsammans för Dalby”, ”Vårt Dalby” och ”www.torna-hallestad.se” är väsentliga kontaktpunkter.

Ett helhetsgrepp måste tas på planering och utveckling av Dalby centrum inklusive Kulturkvadranten, Dalby Gästis med Tingshuset m.fl. och kommunen ska befrämja samverkan mellan fastighetsägare, företag, handlare och Dalbybor. Vi menar att kommunen måste skapa en tydlig målbild om det framtida Dalby och Torna Hällestad med omland; med visioner och mål som utvecklas i samklang med orternas historia och det omgivande natur- och kulturlandskapet. För att stimulera det lokala inflytandet bör en referensgrupp skapas där Dalby- och Hällestadsbor kan komma till tals.

Vi arbetar för:

Att det byggs betydligt fler bostäder än idag, framförallt lägenheter och gärna hyresrätter. Bostäder för både yngre och äldre behövs i både Dalby och Torna Hällestad. Nybyggnation ska ta hänsyn till natur, miljö och vara gemensamhetsskapande.

Att skolan vid Påskagänget snarast byggs och att idrottsplatser, lekplatser och skolornas utemiljöer prioriteras i våra östra kommundelar. Vi stödjer arbetet för en ny ”spontanidrottsplats” i Dalby och för ett inomhusbad/simhall i Dalby.

Att Dalbys ”historiska” centrum får ett lyft och även utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Det handlar bl.a. om samverkan mellan Dalby församling, Gästgiveriet med Tingshuset, Biblioteket, Allaktivitetshuset och Strädelängan. Arbetet med Fokus Dalby, Destination Torna Hällestad och Fokus Torna Hällestad stöds. Hela rapporten ”En vision för Torna Hällestad” finns på webben. Adress:  “http://www.thfab.se/” www.thfab.se

Att effektiva, miljövänliga och täta kommunikationer främjas och att arbetet med Simrishamnsbanan aktualiseras både nationellt, regionalt och lokalt. Det finns också önskemål om spårbunden trafik mellan Dalby och Lund.

Att våra fina naturområden sköts omsorgsfullt och att information om dessa rekreations- och besöksmål skyltas/visas, även digitalt. Olika portar/entréer till Skrylle måste tydliggöras. Flera gång- cykel- och ridvägar behövs. Ett bra underhåll och en god belysning ökar tillgängligheten för många. Arbetet med kanditaturen att göra Vombsänkan till ett biosfärområde (UNESCO) berör också vårt lokala arbete. Det är ett samarbetsprojekt mellan Lunds, Eslövs och Sjöbo kommun.

Mer information om ”Lokalt S-program Dalby – Torna Hällestad 2018-2022” finns i sin helhet på Lunds Socialdemokraters hemsida. Välkommen med synpunkter!   https://socialdemokraternalund.se/engagera-dig/hitta-en-sforening-for-dig/dalby-s-forening/

Här kan du läsa Dalby S-förenings lokala handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026: https://socialdemokraternalund.se/sap/wp-content/uploads/2022/05/Lokalt-handlingsprogram-Dalby-S-forening-2022-2026-4.pdf

Kontakta Dalby-Torna Hällestad S förening

Kerstin Vikner, ordförande kerstin.vikner@gmail.com  mobil 070 985 34 66

Ola Christiansson, vice ordförande ola-65.ola@hotmail.com  mobil 070 528 01 16

Pär Bierlein, sekreterare par@bierlein.se  mobil 073 336 49 23

Ingrid B Nilsson, ledamot e-post:inhnjn@gmail.com Tel. nr. 046- 20 09 52

Michael Tapper, ledamot michael.tapper@icloud.com , mobil 070 982 14 95

Mohammad Abu Hmeideh, suppleant, Hamandahmeda2@gmail.com mobil 073 720 04 27

Marianne Brogren, suppleant, maje.brogren@gmail.com mobil 070 532 22 40

facebook Twitter Email