Östra Stadens S-förening

Östra Stadens S-förening är föreningen för dig som bor öster om motorvägen. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Östra Stadens S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i östra delarna av Lunds stad.

Ordförande i föreningen är Sebastian Persson som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen. Det gör du enklast via mejl.

facebook Twitter Email