S-föreningen på Norr

S-föreningen på Norr är föreningen för dig som bor i norra Lund och Stångby. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. S-föreningen på Norr är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i Stångby och de norra delarna av Lunds stad.

Socialdemokratiska föreningen på Norr med lokal förankring och verksamhet, växte fram i takt med att Norra Fäladen byggdes ut. Under dessa 50 år har vi tillsammans med invånarna på Norr arbetat för att utveckla kommundelens olika sidor.

S-föreningen på Norr träffas vanligen på S:t Hansgården. Våra möten har ofta en inbjuden gäst och samtal om olika aktuella frågor. Vår förening är mycket engagerad i organiseringen av Valborgsmässobålet på Sankt Hans backar, och under våren så har föreningens träffar och verksamhet ofta med Valborgsmässobålet att göra.

Föreningens styrelse skickar ut medlemsbrev via e-post till medlemmarna vid jämna mellanrum. 

Vi följer frågorna kring förskola, skola och fritid med särskilt intresse men även frågor kring trafik och miljö liksom byggande, kultur och fritid. Vi har medlemmar både i och utanför styrelsen som bevakar dessa och andra frågor.

  • Några spännande och viktiga frågor för oss på Norr är:
  • Den kommande ombyggnaden av Fäladsskolan (f.d.Svenshögskolan)
  • S:t Hansgården
  • Fäladstorgets utformning
  • Planer för S:t Hans backar
  • Bevakar Smörlyckanföreningarnas intresse om det nya sjukhuset läggs här

.

  • Välkommen att som medlem delta i vårt arbete genom att:
  • komma med frågor och förslag till styrelsens ledamöter
  • delta i kommande medlemsmöten som tills vidare blir digitala
  • hjälpa till med att dela ut flygblad och annat material

.

facebook Twitter Email