Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet samlar socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang. Vi är en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotade i gränsöverskridande ekumenisk rörelse.
Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet nationellt

Ordförande i föreningen är Monica Molin, som nås via e-post monica.molin@comhem.se

Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför är Socialdemokrater för tro och solidaritet idag ett förbund för alla som delar vår ideologi. Du måste inte ha en tro för att vara medlem hos oss. Men vår politik inspireras av tron på att alla människor är en del av Guds skapelse. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är en sidoorganisation till Socialdemokraterna.

 

facebook Twitter Email