Söders S-förening

Söders S-förening är föreningen för dig som bor i södra Lund - på Klostergården, Järnåkra, Nilstorp eller Planetstaden. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Söders S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i södra delarna av Lunds stad.

Ordförande i föreningen är Stig Svensson som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

Vi träffas cirka 6-7 gånger per år på våra medlemsmöten som hålls växelvis på Klostergården och Järnåkra. Under 2019 finns en arbetsgrupp som arbetar med planeringen av Klostergårdens järnvägsstation som ska stå klar 2014. Stationen ger möjlighet till ny bebyggelse på båda sidor om stambanan, utveckling av Källbybadet etc. Är du intresserad av att delta i det arbetet, som kommer vara som mest intensivt under sommaren, är du välkommen att kontakta Stig, ordförande för föreningen.

 

 

facebook Twitter Email