Södra Sandby S-förening

Södra Sandby S-förening är föreningen för dig som bor i Sandby med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Södra Sandby S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Södra Sandby S-förening når du via föreningens hemsida och deras Facebooksida. Ordförande är Per Olsson som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

Ordförande: Per Olsson. Kontaktuppgifter: 070-514 31 69, perolsson224@gmail.com

Kassör: Lena Hansson. Kontaktuppgifter:  070-8589111, lena.hansson56@gmail.com

Sekreterare: Kjell Nilsson. Kontaktuppgifter: 070-995 92 15, kjell@nilsson.cc

Ledamot: Eva Strand

Ledamot: Per Nilsson

Ledamot: Anders Sandström

Ledamot: Roger Niklewski

Södra Sandby socialdemokratiska förening har två arbetsgrupper:

På årsmötet 2020 beslutade att tillsätta en ny arbetsgrupp med Jonas Härle och Tony Forsberg för utvecklingen av Revinge tätort.

Sedan tidigare finns det en arbetsgrupp bestående av Jörgen Nilsson, Roger Niklewski och Tord Persson som arbetar med trafikfrågorna i Södra Sandby.

facebook Twitter Email