Tvärfackliga S-föreningen

Tvärfackliga S-föreningen är föreningen för dig som framförallt har ett fackligt engagemang, men också vill jobba för facklig-politisk samverkan.

Ordförande är Rune Granqvist, som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

facebook Twitter Email