Väster S-förening

Västers S-förening är föreningen för dig som bor på väster och Gunnesbo. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Västers S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i västra delarna av Lunds stad.

Ordförande är Rune Granqvist som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

facebook Twitter Email