Veberöds S-förening

Veberöds S-förening är föreningen för dig som bor i Veberöd med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Veberöd S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.
Foto: Jens Ohlsson


Vi vill fortsätta utveckla Veberöd

Veberöd är en fantastisk del av Lunds kommun. Vi vill fortsätta arbeta för Veberöds utveckling med bra skolor, fler bostäder, stärkt service och trygghet. Vi vill stärka förutsättningar för föreningsliv och företag. Veberöd ska utvecklas utifrån sina förutsättningar med varsamhet om de stora kvaliteter som finns.

TIO PUNKTER FÖR VEBERÖD
Vi socialdemokrater vill genomföra historiska satsningar i Veberöd och de andra kommundelarna i öster. Därför vill vi:

  • Öka bostadsbyggandet i Veberöd.
  • Utveckla naturområdena öster om Idalagården.
  • Säkerställa att Idalaskolan byggs med plats för 200 skolelever, 100 förskolelever och en ny idrottshall.
  • Öka personaltätheten i skola och förskola och minska barngrupperna.
  • Bygga anpassade bostäder för äldre med närhet till träffpunkter och service.
  • Skapa fler aktiviteter för äldre och öka kulturutbudet.
  • Rusta upp och utveckla friluftsbadet.
  • Anställa fler inom vård och omsorg för ökad personaltäthet och bättre arbetsmiljö.
  • Öka stödet till de anhöriga som vårdar närstående. Hemvården ska alltid finnas där som ett alternativ, liksom trygghetsplatser, korttidsvård och korttidsboende.
  • Stärka medborgarinflytandet och öka veberödsbornas möjlighet att påverka Veberöds utveckling.

Har du frågor, synpunkter eller är intresserad av Veberöds S-förening kan du höra av dig till:

Mikael Thunberg , ordförande i Veberöds S-förening, ledamot i Tekniska nämnden och VA Syd. Tel: 0709 47 01 01.

Kenth Andersson, kassör i Veberöds S-förening, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen. Tel: 0705 62 82 66.

Solveig Ekström Persson, ledamot i Veberöds S-förenings styrelse och ledamot i Överförmyndarnämnden. Tel: 0708 42 33 13.

facebook Twitter Email