Nominera till uppdrag

OBS! Scrolla ned till slutet av denna sidan för att komma till nomineringsformuläret. 

Nu kan du nominera till följande uppdrag:

 • Ombud till partidistriktskongressen (sista dag att nominera är den 11 januari)
 • Partidistriktets styrelse (sista dag att nominera är den 11 januari)
 • Partidistriktets valberedning (sista dag att nominera är den 11 januari)
 • Partidistriktets revisorer (sista dag att nominera är den 11 januari)
 • 8 mars-kommittén (sista dag att nominera är den 12 januari)
 • Första maj-kommittén (sista dag att nominera är den 12 januari)
 • Ersättare i barn- och skolnämnden (sista dag att nominera är den 12 februari)
 •  
 • Följande uppdrag ska väljas på årsmötet, sista dag att nominera är den 1 mars:
 • Ordförande i arbetarekommunen, väljs på 2 år 
 • Ledamöter i styrelsen, väljs på 2 år 
 • Ledamöter i VU, väljs på 2 år 
 • Ordförande och ledamöter i våra olika utskott, väljs på 1 år: 
 • – Studie- och idépolitiska utskottet
 • – Informationsutskottet
 • – Fackliga utskottet
 • – Pensionärsutskottet
 • Revisorer, väljs på 1 år
 • Verksamhetsrevisorer, väljs på 1 år
 • Fanbärare, väljs på 1 år
 • Redaktionskommittén
 •  
 • Information om uppdragen 
 • Ombud till partidistriktskongressen
 • Socialdemokraterna i Skånes partidistriktskongress är den 29 maj 2021. Lunds arbetarekommun har 21 ombud och lika många ersättare.  
 • 8marskommitté och 1majkommitté 
 • Dessa kommittéer har till uppdrag att anordna Socialdemokraterna i Lunds arrangemang på internationella kvinnodagen den 8 mars respektive på 1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Det krävs ingen tidigare erfarenhet, engagemang och idéer uppskattas! 
 • Ersättare i barn- och skolnämnden 
 • Det har uppstått en vakans i barn- och skolnämnden och vi behöver därför välja en ny ersättare. Du kan läsa mer om vår barn- och skolnämndsgrupp här, och mer om vår skolpolitik här
 • Redaktionskommitté
 • Partidistriktet i Skåne har skickat ut ett förslag på nytt politiskt program “Skåneprogrammet” på remiss. Vi ska välja en grupp som ansvarar för att skriva ett förslag på yttrande. Den gruppen väljs på årsmötet. 

Alla nomineringar måste skickas in via detta formulär. Det går endast att nominera en person åt gången, detta för att säkerställa att nomineringarna registreras rätt.

E-post och/eller telefonnummer
Om du nominerar för en S-förening, ange föreningen här. Ditt eget namn anger du i fältet "Ditt namn"
facebook Twitter Email