Företrädare

Socialdemokraterna i Lund är representerade på många arenor. I kommunen, regionen, riksdagen, regeringen, tingsrätten, hovrätten och kommunalförbund.

Vår riksdagsledamot

Våra regionpolitiker

Våra kommunpolitiker

Våra kyrkopolitiker

facebook Twitter Email