Lunds kommun/Martin Olson

Ann-Margreth Olsson

Ann-Margreth Olsson är ersättare i kommunfullmäktige och i socialnämnden. Ann-Margreth var  ordförande i vård- och omsorgsnämnden 2014-2018

Lunds kommun/Martin Olson

.

facebook Twitter Email