Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnd Lunds stad är ansvarig för grundskola med fritids och fritidsklubbar, förskola och dagbarnvårdare i Lunds kommun. Utöver detta har nämnden även ansvaret för omsorg på obekväm arbetstid, språkförskola, förskola för gravt hörselskadade och döva barn, samt allergiförskola. I Barn- och skolnämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie och två ersättare. Socialdemokraterna har posten som andra vice ordförande.
Gruppledare samt 2:e vice ordförande:
Fanny Johansson Foto: Jens Ohlsson

Fanny Johansson
Bor: i Lund
E-post: fanny.johansson@lund.se

Ordinarie ledamot:

Mårten Spanne
Rita Borg

Ersättare:
Joakim Twete
Agneta Geijer

facebook Twitter Email