Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är ansvarig för frågor som berör kommunens fysiska planering. Nämnden ansvar bland annat för verksamhet som översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och grönstruktur. I Byggnadsnämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Gruppledare och andre vice ordförande 

Björn Abelson Jens Ohlsson

Björn Abelson
E-post: bjorn.abelson@lund.se

Ordinarie ledamöter

Margita Malmros

Daniel Fatemi

Ersättare

Nikola Maka

Haris Hadzovic

facebook Twitter Email