Jens Ohlsson

Fanny Johansson

Fanny Johansson är bördig från Jönköping, men flyttade till Lund för att börja studera. Idag bor Fanny på Väster och när vädret tillåter det föredrar hon en lugn dag i Stadsparken. Sedan valet 2018 är Fanny oppositionsråd i Lunds kommun och sedan mars 2019 är hon 2:e vice ordförande i barn- och Skolnämnden.

Fanny ansvarar som oppositionsråd för frågor som rör den kommunala välfärden, så som skola, utbildning och omsorg. Hon ansvarar även för övergripande arbetsgivarfrågor och frågor som handlar om upphandling. Vidare är hon ansvarig för frågor som rör studenter och studentlivet samt för frågor som rör kultur, fritid och föreningslivet.

Från den 1 april till den 1 december är Fanny föräldraledig. Lina Olsson vikarierar som oppositionsråd och Mårten Spanne vikarierar som 2:e vice ordförande för barn- och skolnämnden.

Pressbilder:

Jens Ohlsson
facebook Twitter Email