Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna och arbeta övergripande med kommunens verksamhet. I Kommunstyrelsen sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Kommunstyrelsens andre vice ordförande är socialdemokraternas Anders Almgren
Lunds kommun/Martin Olson

Oppositionsråd, samt 2:e vice ordförande

Anders Almgren
anders.almgren@lund.se

Jens Ohlsson

Oppositionsråd, ledamot
Fanny Johansson

fanny.johansson@lund.se

Ledamot
Björn Abelson

Ersättare:
Lena Fällström

Kenth Andersson

 

facebook Twitter Email