Margita Malmros

Margita Malmros är ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Lund och är ordinarie ledamot i Byggnadsnämnden. Margita arbetar till vardags på Arbetsförmedlingen.

facebook Twitter Email