Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för frågor som miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelshantering. Nämndens arbete är förebyggande och strategiskt, men verksamheten har även tillsyn inom sina områden. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Gruppledare och 2:e vice ordförande: 

Eleni Rezaii Liakou Lunds kommun/Martin Olson


Eleni Rezaii Liakou
E-post: eleni_liako@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Per Olsson
Lina Olsson

Ersättare
Mathias Thurén

Elfva Barrio

facebook Twitter Email