Renhållningsstyrelsen

Rune Granqvist
Fotograf: Sebastian Persson

Gruppledare 

Rune Granqvist
E-post: rg3064@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Eva Ohlsson

Ersättare
Gustaf Hofvander

facebook Twitter Email