Jens Ohlsson

Rita Borg

Rita är en av våra förtroendevalda i barn- och skolnämnden och även i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden. Rita bor i Södra Sandby och arbetar som socionom. När Rita inte arbetar eller roar sig med politik spenderar hon gärna sin tid i Skrylle och på kommunens friluftsbad.

Pressbilder:

Jens Ohlsson
Jens Ohlsson
Lunds kommun/Martin Olson
facebook Twitter Email