Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator och parkområden, men också kommunens färdtjänst. Nämnden är också den om för dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafiken inom kommunen. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Lena Fällström Jens Ohlson
Gruppledare
Lena Fällström
E-post: lenaft@yahoo.se

Ordinarie ledamöter
Mikael Thunberg
Margareta Kristensson

Ersättare
Johnny Hulthén
Björn Arvidsson

facebook Twitter Email