Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux i Lunds kommun. Nämnden ansvar också för SFI och för International School of Lund Katedralsskolan. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Gruppledare 

Stig Svensson Lunds kommun/Martin Olson

Stig Svensson
E-post: stig.svensson3@comhem.se

Ordinarie ledamöter
Ann-Louise Levau
Mats Nilsson

Ersättare
Viktor Petrovic

My Lilja

facebook Twitter Email