Valnämnden

Jorun Jakobsson Koca Jens Ohlsson
Gruppledare och 2:e vice ordförande

Jorun Koca Jakobsson

Ordinarie ledamöter

Sebastian Brandt

Ersättare

Monica Molin

facebook Twitter Email