Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för den verksamhet som riktar sig mot kommunens äldre och personer med funktionsnedsättning. I nämnden sitter fem socialdemokrater, två ordinarie och tre ersättare. Socialdemokraterna har även 2:e vice ordförandeskapet.

Gruppledare och 2:e vice ordförande 

Pär-Ola Nilsson Jens Ohlsson


Pär-Ola Nilsson
E-post:


Ordinarie ledamöter
Mai Almén

Ersättare
Andreas Brodin

Cecilia Skoug

Ibrahim Mohamad

facebook Twitter Email