Våra kyrkopolitiker

Socialdemokraterna vill att Svenska Kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är en viktig resurs i både människors liv och för samhällen runt om i Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska Kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Kyrkomötet

facebook Twitter Email