Genarps Kyrkofullmäktige

Genarps kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Genarps församling. Genarps församling har tre kyrkor, i Genarp, Gödelöv och Lyngby.

Ledamöter i Genarps Kyrkofullmäktige

Ronny Hansson

Inger Ponsler

Annika Brodin

Carina Hansen

facebook Twitter Email