Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska Kyrkans högst beslutande organ och består av 251 ledamöter. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen om året. Gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet är Jesper Eneroth.

Kyrkomötet beslutar i frågor som rör kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor av övergripande natur, till exempel om kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som faller inom församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Ledamot i Kyrkomötet från Socialdemokraterna i Lund

Ronny Hansson, Genarp

 

facebook Twitter Email