Lunds Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högst beslutande organet i Lunds pastorat. I Lunds pastorat samverkar sju församlingar.

Lunds pastorat består av sju församlingingar, Lunds Allhelgonaförsamling (med Allhelgonakyrkan och sjukhuskyrkan), Lunds östra stadsförsamling (med Stora Råby kyrka, Sankt Hans kyrka, Maria Magdalena kyrka och Sankt Knut kyrka där verksamhet bedrivs tillsammans med ESF), Sankt Peters klosters församling (med Klosterkyrkan och Petersgården), Norra Nöbbelövs församling (med Norra Nöbbelövs kyrka), Torns församling (med Stångby kyrka, Vallkärra kyrka, Igelösa kyrka, Håstads kyrka, Västra Hoby kyrka och Odarslövs kyrka), Helgeands församling (med Heögeandskyrkan) och Lunds Domkyrkoförsamling med verksamhet runt Domkyrkan.

Ordinarie ledamöter

Peter Fransson

Monica Molin

Lennart Prytz

Andreas Brodin

Ullabell Ahl

Rune Granqvist

Ann-Margreth Olsson

Linda Andersson

Lars-Roland Karlsson

Ersättare

Margoth Wahlström

Jan Torsten Ahlstrand

Eva S Olsson

Lars Westerberg

Jeanette Olsson

facebook Twitter Email