Våra regionpolitiker

Regionfullmäktige är Region Skånes högst beslutande församling. Samtliga ledamöter i regionfullmäktige är direktvalda av Skånes medborgare. Från Lund har Socialdemokraterna tre ordinarie ledamöter och en ersättare.

Anna-Lena Hogerud
Mattias Olsson
Klara Twete

facebook Twitter Email