-

För en kyrka som tar ställning

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling.

Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att få kontakt med Svenska kyrkan, och kyrkan ska finnas nära till hands.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta för att kyrkan som arbetsgivare blir ett föredöme.

Därför ber vi dig att lova att gå och rösta den 17 september!

Och se till att prata med vänner och bekanta om kyrkovalet, så att de också lovar att lägga en röst på socialdemokraterna. På så vis håller vi de mörka krafterna stången och kan fortsätta se till att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka.

Om du ger detta löfte, lägger din röst och får fler att gå till valurnorna kan vi socialdemokrater fortsätta vara en stark röst för allas lika rätt och värde!

SSUs sida om kyrkovalet: http://www.kyrkovalet.info

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: http://sisvenskakyrkan.se

-

Den 17 september är det kyrkoval och då genomförs tre val.

Det är val till kyrkomötet (gul valsedel), stiftsfullmäktige (rosa valsedel) och till församlingen (vit valsedel).
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högst beslutande organ och är det organ som beslutar om kyrkans ordning.
Här vill vi socialdemokrater bland annat
• Stoppa kvinnoprästmotståndet
• Slå vakt om vigselrätten
• Fortsätt arbeta för rättvisa och solidaritet i världen.
• Ta ställning i klimatfrågan för att bevara skapelsen.

Stiftsfullmäktige är det organ som leder stiftets verksamhet (i Lunds stift ingår Skåne och Blekinge.) och främjande och tillsyn över församlingslivet. Här vill vi socialdemokrater bland annat:
• Verka för jämställdhet.
• Stärka personalens utveckling
• Ha öppna o välkomnande kyrkor för alla.
• Som markägare främja miljö och friluftsliv.
I församlingarna i Lund, Dalby, Södra Sandby och Genarp vill vi socialdemokrater bland annat skapa ett levande gudstjänstliv, att Svenska kyrkan ska vara Sveriges bästa arbetsgivare och att det diakonala arbetet skall vara utåtriktat och vara ett stöd för de som behöver hjälp.

Vi arbetar alltid för att Svenska kyrkan skall vara öppen, välkomnande och en mötesplats för alla!

facebook Twitter Email