Kyrkoval 2021

Den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp i valet. Alla medlemmar i Socialdemokraterna som dessutom är eller vill bli medlemmar i svenska kyrkan är valbara till:

KYRKOMÖTET                     Kyrkans högsta beslutande organ på riksnivå

STIFTSFULLMÄKTIGE Högsta beslutande organ i Skåne/Blekinge

KYRKOFULLMÄKTIGE        i Dalby, Genarp, Lunds stad, Södra Sandby och Veberöd.

Undrar du vad Socialdemokraterna driver i Kyrkovalet 2021? Klicka här för att läsa vårt kyrkopolitiska valmanifest.

Är din förening intresserade av att bjuda in valledningen för att prata mer om kyrkovalet?
Kontakta Monica Molin via monicalaila.molin@gmail.com.

På medlemsmötet den 25 januari beslutade vi om våra listor till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. På medlemsmötet den 22 februari beslutade vi om listorna till de fem kyrkofullmäktigena.

Just nu kontrolleras valbarheten av kandidaterna gentemot Svenska kyrkan. Därefter kommer listorna gå att hitta på denna sida.

facebook Twitter Email