Årsmöte

Socialdemokraterna i Lunds årsmöte är den 27 mars 2021.

Motions- och nomineringsstopp är den 1 mars.

Motioner skickas in i Word-format till exp@socialdemokraternalund.se

Nomineringar skickas in genom nomineringsformuläret på hemsidan.

Du kan nominera till följande uppdrag:

Ordförande i arbetarekommunen (väljs på 2 år)

Ledamöter i styrelsen (väljs på 2 år)

Ledamöter i VU (väljs på 2 år)

Ordförande och ledamöter i våra olika utskott (väljs på 1 år):

Studie- och idépolitiska utskottet

Informationsutskottet

Fackliga utskottet

Pensionärsutskottet

Övriga uppdrag att nominera till:

Revisorer (väljs på 1 år)

Verksamhetsrevisorer (väljs på 1 år)

Fanbärare (väljs på 1 år)

På årsmötet ska vi också välja en redaktionskommitté som kommer ha uppdraget att skriva ett förslag till yttrande över partidistriktets remiss av Skåneprogrammet.

Vilka som sitter i styrelsen och utskotten just nu hittar du här

Mer info kommer.

facebook Twitter Email