Årsmöte 2020

Bäste medlem,
Arbetarekommunens styrelse har med hänsyn till den aktuella situationen kring Coronaviruset tagit beslutet att årsmötet den 28 mars skjuts upp till ett senare datum, detta för att säkerställa att alla medlemmar har samma möjlighet att delta i besluten på årsmötet.

Datum för nytt årsmöte är ännu ej fastställt. Kallelse till nytt årsmöte kommer att komma ut i god tid innan.

Två beslut på dagordningen till årsmötet kan inte skjutas upp till senare datum. Det första är valet av vikarierande gruppledare i Barn- och skolnämnden. När nomineringstiden har gått ut kommer styrelsen att utse en vikarie. När ett nytt årsmöte eller medlemsmöte kan genomföras kommer frågan att tas upp till medlemmarna att besluta i frågan på nytt. Enligt stadgarna har styrelsen rätt att besluta om fyllnadsval i nämnder och styrelser, men styrelsen ser vikten av att medlemmarna ges möjlighet att påverka valet av gruppledare.

Det andra är val av valberedning tillika valledning inför kyrkovalet. Kyrkovalet närmar sig och arbetet inför det behöver kunna inledas inom kort. Därför kommer styrelsen att utse en interimistisk valledning tillika valberedning som ett nytt årsmöte eller medlemsmöte sedan kan välja formellt.

Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för beslutet. Vid frågor är det bara att höra av sig till expeditionen.

Med vänliga hälsningar
Ordförande Anna-Lena Hogerud

facebook Twitter Email