Kyrkovalet 2021

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Förberedelserna inför valet har påbörjats.

Nomineringarna till listorna startar i Lund den 26 oktober. Sista dag för nominering är den 31 december.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp i valet. Alla medlemmar i Socialdemokraterna som dessutom är eller vill bli medlemmar i svenska kyrkan är valbara till:

KYRKOMÖTET                     Kyrkans högsta beslutande organ på riksnivå

STIFTSFULLMÄKTIGE Högsta beslutande organ i Skåne/Blekinge

KYRKOFULLMÄKTIGE        i Dalby, Genarp, Lunds stad, Södra Sandby och Veberöd. Här gäller att man måste bo i respektive kommundel.

Det är möjligt att ställa upp i fler, eller alla, av dessa tre val.

Klicka här för att komma till nomineringsformuläret.

Undrar du vad Socialdemokraterna driver i Kyrkovalet 2021? Klicka här för att läsa vårt kyrkopolitiska valmanifest.

Är din förening intresserade av att bjuda in valledningen för att prata mer om kyrkovalet?
Kontakta Monica Molin via monicalaila.molin@gmail.com.

facebook Twitter Email