Nominera till uppdrag

Just nu är följande uppdrag möjliga att nominera till:

Uppdrag i kommunen – nomineringar ska vara inne senast 26 mars kl. 14.00

  • Vikarierande gruppledare i Barn- och skolnämnden

Eftersom Fanny Johansson går på föräldraledighet från och med den 1 april behöver en vikarierande gruppledare i barn- och skolnämnden väljas.

Det går även bra att nominera till andra uppdrag. Välj då “Annat uppdrag” och fyll i textrutan vilket uppdrag du nominerar till.

Alla nomineringar måste skickas in via detta formulär. Det går endast att nominera en person åt gången, detta för att säkerställa att nomineringarna registreras rätt. Ett tips om du har många nomineringar, sammanställ nomineringarna i ett dokument som du kopierar från.
E-post och/eller telefonnummer
Om du nominerar för en S-förening, ange föreningen här. Ditt eget namn anger du i fältet "Ditt namn"
facebook Twitter Email