Partidistriktskongress

Socialdemokraterna i Skånes partidistriktskongress är den 29 maj 2021.

Vill man genom Socialdemokraterna i Lund skicka in en motion till distriktskongressen ska den vara inskickad till expeditionen senast den 11 januari.

  • Man kan nominera till följande uppdrag
  • Ombud till partidistriktskongressen, vi ska välja 21 ombud och lika många ersättare
  • Ledamot/ersättare i partidistriktets styrelse
  • Revisorer
  • Valberedning

Alla nomineringar ska göras genom nomineringsformuläret på hemsidan, senast 11 januari.

De som nomineras ska vara tillfrågade. Det är bra att redan nu förbereda nominerade ombud och ersättare på att de ska kunna delta på distriktskongressen den 29 maj.

Mer information kommer.

facebook Twitter Email